Astrid Eijgenberger

In de jaren 90 had ik als hobby naast mijn werk de yogabeoefening. Maar ik voelde dat achter die wekelijkse lessen een hele wereld lag, die ik wilde begrijpen. Ik meldde me aan bij de Saswitha Opleiding voor yoga en wijsbegeerte. Yoga werd voor mij een weg voor het leven.

Hoe werkt yoga voor mij?

Yoga geeft me inzicht, kracht, creativiteit, gezondheid, wijsheid, vrijheid en grenzen. Yoga is een bron van kennis, esoterisch en filosofisch, waar ik veel mee doe. Ik geniet van lesgeven, het ontmoeten en zien van andere mensen en het doorgeven en delen van (levens)ervaringen. Met yoga raak ik niet uitgeleerd; het is als de rivieren die hier in Maas en Waal zo bepalend zijn: bewegend en onderzoekend, ademend en levend, gevend en nemend, verbindend en verstillend. Soms druk en krachtig en roerig als de Waal, soms meer ingetogen, bijna gecontroleerd, subtiel krachtig en verborgen als de Maas. Een van de betekenissen van yoga is; het verbinden van tegendelen. En om die verbindingen in jezelf aangaan gaat het steeds. 

Wie ben ik?

We zijn veel meer dan het lichaam, de geest / het denken en de emoties. We zijn meer dan de "drukke doener". Het verbonden zijn met een groter geheel wordt nogal eens vertroebeld door gebeurtenissen die aandacht vragen en de innerlijke oordelen die erover komen. Als ik stil ben en uit mijn verhalen blijf,  kom ik op het immateriële / het transcendente en de helderheid in mij. Het is ook de centrale vraag die je met yoga onderzoekt: "Wie ben ik?" Met yogaoefeningen, de weg van het lichaam, de literatuur, de filosofie, de (chakra)psychologie en de mythologie kan ik onderzoek doen. Er komt innerlijk inzicht en bewustzijn van het grotere geheel. In dat totale leven met vallen en opstaan liefdevol en bewust bewegen, is yoga.  Soms breng ik deze en andere onderwerpen voorafgaand aan de les ter sprake, vaker nog in een gesprek dat spontaan ontstaat. 

 

Mijn opleiding

Na mijn master Nederlands Recht aan de Radboud Universiteit volgde een geheel andere richting. In 2001 heb ik de vierjarige opleiding tot yogadocent bij de Saswitha Opleiding voor yoga en wijsbegeerte afgerond. Sinds 1998 geef ik yogalessen.

Ik heb de opleiding tot zingevingstherapie gevolgd aan de Hogeschool voor Geesteswetenschappen in Utrecht. Zingeving is een thema dat aansluit bij yoga; wie ben je en wat wil je? Het gaat om jouw unieke levensweg, de mogelijke bedoeling daarvan en hoe je er zin aan geeft. Ik leerde ook dat het hebben van een chronische of ernstige ziekte, een Bijna Dood Ervaring (BDE), paranormale ervaringen, crisismomenten en zingevingsvragen een mogelijkheid zijn tot je ware kern te komen. Mensen die dergelijke ervaringen hebben, voelen zich vaak onbegrepen of alleen staan. De ervaringen nodigen uit bewust te worden van hun boodschap. Middels yoga, schilderen, gesprekken en meditatie kun je de ervaringen verwerken en integreren.

Yoga kan veel doen als je te maken krijgt met een ernstige ziekte. Ik had dat zelf ervaren met mijn darmziekte. Een aantal van mijn naasten had kanker. Yoga kon hun ook veel brengen. Ik volgde daarom de opleiding voor Yoga van moed en mededogen (yoga bij kanker en ernstige ziekten) bij William Yang in Nijmegen. Daarna gaf ik drie jaar les bij het Toon Hermans Huis in Tiel

Mijn specialismen zijn hatha-yoga, chakrapsychologie, oosterse en westerse filosofie, mythologie, meditatie / mindfulness, yantra-schilderen, yoga voor mensen met kanker / ernstige ziekte. Ik blijf me bijscholen in binnen- en buitenland.

Meer dan 20 jaar kwaliteit

Ik ben lid van de beroepsvereniging: Vereniging Yogadocenten Nederland (VYN) en voldoe aan de eisen die deze Beroepsvereniging aan een gediplomeerd en vakkundig docente stelt. Daarnaast ben ik gediplomeerd docente van de Saswitha Opleiding voor yoga en wijsbegeerte.

 

boek yantra

Met Irma Jaspers-van Dijk werk ik aan een boek over yantra’s van de planeten. Het boek zal voorbeelden geven van yantra's die je kunt maken. Ook gaat het in op de vedische astrologie en numerologie.

Een van mijn bezigheden is schilderen. Vaak schilder ik abstract vanuit mijn gevoel. In het meer realistische werk zie je vaak thema's als emoties, vrouwen en goden uit het hindoeïsme terug komen.
Meer werken van Astrid Eijgenberger  zie je hier.

Over Astrid schilderij Hanuman
Mantra
Aum asatoma sat gamaya
Tamaso ma, jyotir gamaya,
Mrityorma, amritam gamaya
Aum shanti shanti shantihi

 

Leid me van onwetendheid naar kennis
Leid me van duisternis naar licht
Leid me van de dood naar onsterfelijkheid
Aum vrede, vrede, vrede
yoga-lotusbloemen-adempauze
de-adempauze

Astrid Eijgenberger

Email: eijgenberger@live

Telefoon 06-44832900