Skip to main content

Yantra

Een yantra is een symbool. Dat symbool kan van een planeet zijn, een Indiase god of godin. Wat doet een yantra?

  • Het maken van yantra’s is een creatieve, praktische en spirituele manier van tantrische yogabeoefening. Het is een krachtige meditatietechniek.
  • Een yantra behelst in energie de kosmische kracht. De mantra krijgt vorm in de yantra.
  • De yantra’s uit het boek en op deze site verbeelden de geheimen en energieën van de negen vedische planeten. Elke planeet heeft krachten en kwaliteiten, die je tekenend en schilderend vorm geeft.
  • Je leert al doende de Vedische planeten kennen met hun energetische (astrologische) invloed op het leven in het algemeen en dat van jou in het bijzonder.
  • Met het maken van een yantra wordt je bewust welke planeten numerologisch jouw karakter, persoonlijke trekjes en levenspad voornamelijk kleuren.
  • Als je een yantra tekent en schildert, verbind je je met die energie van de planeet of godheid. Je herkent of versterkt bepaalde eigenschappen ervan in jezelf. Met het tekenen en schilderen van een yantra (of het op een andere manier maken ervan) leer je jezelf en je plaats in de buitenwereld beter kennen, het is een bewustwordingsmethode.

De kennis van yantra’s komt uit de Vedische geschriften. Oude wijzen gebruikten ze als amulet, meditatie-object, om negatieve energie om te buigen en om inzicht te verkrijgen in de kosmos en de mens zelf.  

Voor een lezing over yantra’s van de planeten zie mijn lezing op Youtube

Yantra Jupiter en maan Navagraha

Yantra’s tekenen

In mijn workshops tekenen en schilderen we yantra’s op papier  met plakaatverf van Talens (gouache). Je volgt een bepaalde procedure, waarbij je in een vaste volgorde van buiten naar binnen werkt. Je komt dan uiteindelijk bij de diepste kern, de bindu, de stip in het midden, uit. Die kern is de essentie van het werk, de energie van de planeet of godheid en is ook het punt van waaruit alles ooit is ontstaan en waarin alles weer terugkeert / opgaat.

Omdat je in stilte werkt, verstilt het ook in jezelf en werk je aan verbetering van je concentratie. Doordat je wiskundig, geometrisch werkt en daarna kleuren mengt en gebruikt, worden beide hersenhelften gebruikt en kom je meer in balans en tot innerlijke vrede en rust. Het symbool is een reflectie van kosmische energie en kan je inzichten geven in je processen, omdat ook die universeel zijn. 

Yantra’s schilderen

Na het geconcentreerde werk van het opzetten van een yantra, volgt het schilderen. Ook hier is de methode van buiten naar binnen, van de buitenwereld naar innerlijke verstilling. De kleuren meng je aan hand van het voorbeeld precies na. Elke kleur heeft een bepaalde trilling en sfeer, die op je inwerkt. Blauw wekt bijvoorbeeld verstilling en de betekenis van eindigheid op en oranje geeft meer uitbundigheid. Al schilderend ervaar je de uitwerking van de kleuren. We weten bijvoorbeeld dat de maan zilver is. Weet je ook wat die zilveren kleur met je doet als je ermee werkt? En hoe werkt de energie en de diepe archetypische betekenis van de maan op je in? Dat kun je al doende ontdekken. 

yantra-mandala

Yantra’s en kristalmandala’s

Yantra’s zijn met een mandala te combineren. Voorbeelden hiervan zie je veel in de Tibetaanse thanka’s. De kern is de yantra en je zet er dan een zogenaamde kristalmandala omheen. Dat kan met behulp van een patroon dat je haalt uit het Vedisch vierkant, een patroon gebaseerd op de vereenvoudigde vermenigvuldigingen van de getallen 1 tot en met 9.

De meest mooie creaties komen tevoorschijn uit de lijnen die je trekt met behulp van het patroon. Een aantal voorbeelden vind je op deze site en op Yantras.nl.

Je kunt bijvoorbeeld jouw persoonlijke getal en je destiny getal combineren. Of jouw getal en dat van je partner of kind. Terwijl je de yantra maakt, ontdek je verborgen energieën tussen jullie en kan de energie van de relatie meer helder worden.  

Yantra met mandala als symbool voor een relatie

Elke geboortedatum is gelinkt aan een bepaalde planeet en je kunt dan bijvoorbeeld de planeet van jouw geboortedag en die van je kind of partner als mandala er omheen zetten. Een paar voorbeelden vind je op deze site en op Yantras.nl