Yantra

Een yantra is een symbool van een bepaalde energie. Het onderwerp, waarvan het symbool wordt gemaakt, kan een planeet zijn, een vedische god of godin. De symbolen kunnen worden gegraveerd op metalen platen, worden gemaakt als plattegronden van een tempel, of  je schildert ze op papier. Als je een yantra maakt, verbind je je met die energie van de planeet of godheid. Je herkent bepaalde  eigenschappen ervan in jezelf. Met het tekenen en schilderen van een yantra (of het op een andere manier maken ervan) leer je jezelf en je plaats in de buitenwereld beter kennen, het is een bewustwordingsmethode. Yantra’s maken is een vorm van yoga; het is concentratie en meditatie in actie. 

Yantra Jupiter en maan Navangraha

Yantra’s tekenen

In mijn workshops worden yantra’s gemaakt op papier en geschilderd met plakaatverf van Talens (gouache). Je volgt een bepaalde procedure, waarbij je in een vaste volgorde van buiten naar binnen werkt. Je komt dan uiteindelijk bij de diepste kern, de bindu, uit. Die kern is de essentie van het werk, de energie van de planeet of godheid en is ook het punt van waaruit alles ooit is ontstaan en waarin alles weer terugkeert / opgaat.

Yantra’s schilderen

Na het geconcentreerde werk van het opzetten van een yantra, volgt het schilderen. Ook hier is de methode van buiten naar binnen, van de buitenwereld naar innerlijke verstilling. De kleuren meng je aan hand van het voorbeeld precies na. Elke kleur heeft een bepaalde trilling en sfeer, die op je inwerkt. Blauw wekt bijvoorbeeld verstilling en eindigheid op en oranje geeft meer uitbundigheid. Al schilderend ervaar je de uitwerking van de kleuren. We weten bijvoorbeeld dat de maan zilver is. Weet je ook wat die zilveren kleur met je doet als je ermee werkt? En hoe werkt de energie en de diepe archetypische betekenis van de maan op je in? Dat ontdek je misschien al doende. 

Yantra’s en kristalmandala’s

Yantra’s kun je combineren met een mandala. Voorbeelden hiervan zie je veel in de Tibetaanse thanka’s. De kern is de yantra zelf en je zet er dan een zogenaamde kristalmandala omheen. Dat kan met behulp van een patroon dat je haalt uit het Vedisch vierkant. Dit is een patroon gebaseerd op de vereenvoudigde vermenigvuldigingen van de getallen 1 tot en met 9.

De meest mooie creaties komen tevoorschijn uit de lijnen die je trekt met behulp van het patroon. Een aantal woorbeelden vind je op deze site en op Yantras.nl.

Je kunt er bijvoobeeld jouw persoonlijke getal en je destiny getal mee combineren. Of jouw getal en dat van je partner. Terwijl je de yantra maakt, ontdek je verborgen energieën tussen jullie en kan de energie van de relatie meer helder worden.  

Yantra met mandala als symbool voor een relatie

Elke geboortedatum is gelinkt aan een bepaalde planeet en je kunt dan bijvoorbeeld de planeet van jouw geboortedag en die van je kind of partner als mandala er omheen zetten. Een paar voorbeelden vind je op deze site en op Yantras.nl

Mantra
Aum asatoma sat gamaya
Tamaso ma, jyotir gamaya,
Mrityorma, amritam gamaya
Aum shanti shanti shantihi

 

Leid me van onwetendheid naar kennis
Leid me van duisternis naar licht
Leid me van de dood naar onsterfelijkheid
Aum vrede, vrede, vrede
yoga-lotusbloemen-adempauze
de-adempauze

Astrid Eijgenberger

Email: eijgenberger@live.nl

Telefoon 06-44832900