Astrid Eijgenberger

Hatha Yoga docente Saswitha stijl

In het begin van de jaren 90  deed ik aan yoga om stress op het werk te kunnen hanteren. Maar ik voelde dat achter die wekelijkse yogalessen nog een hele filosofische en spirituele wereld lag. Ik begon in 1996 de docentenopleiding bij de Saswitha Opleiding voor yoga en wijsbegeerte. Yoga werd voor mij een weg voor het leven. 

Hoe werkt yoga voor mij?

Leven betekent een innerlijke belevingswereld hebben, die in verbinding staat met de wereld buiten. Dat is een continue interactie die veel vraagt van aanpassingsvermogen en leren van ervaringen. Daarbij weten je intuïtie en gevoel, je onbewuste en het lichaam vaak eerder en meer dan het verstand. Door yoga leerde ik beter te luisteren naar de  innerlijke signalen. Vanuit die verbinding ontstond een andere levenshuiding. Dat is en blijft een fascinerend proces. Een van de betekenissen van yoga is het verbinden van tegendelen. En om die verbindingen in en met mezelf gaat het juist, want dan ben ik in mijn kern en kracht. Yoga geeft en neemt, net als de rivieren, die hier in het land van Maas en Waal stromen. Het is bewegend en onderzoekend, in- en uitademend, levend en verstillend. Soms druk en krachtig en roerig als de Waal, soms meer ingetogen, bijna gecontroleerd, subtiel krachtig en verborgen als de Maas. En dat er allemaal laten zijn, is de grootste kunst. 

Wie ben ik?

De centrale vraag die je met yoga onderzoekt is: “Wie ben ik?” Ben ik mijn lichaam, gedachten en emoties? Nee, er is meer dan de “drukke doener”. De levende verbinding komt tot stand door stil te worden. Als er innerlijke stilte is, ontstaat helderheid en inzicht en komen eerst weggestopte zaken naar boven. Met yogaoefeningen, literatuur, filosofie, de (chakra)psychologie, de mythologie en de ervaring van anderen of op andere manieren kan er ook inzicht en helderheid komen. Wat hebben terugkomende patronen en signalen te betekenen en waarom loop ik steeds tegen dezelfde thema’s aan? De  weg naar innelijke stilte en de staat van gelukzaligheid is de weg van yoga. Soms breng ik deze en andere onderwerpen voorafgaand aan de les ter sprake, vaker nog in een gesprek dat spontaan ontstaat of naar aanleiding van een oefening.

Bijna 25 jaar kwaliteit

Ik ben lid van de beroepsvereniging: Vereniging Yogadocenten Nederland (VYN) en voldoe aan de eisen die deze Beroepsvereniging aan een gediplomeerd en vakkundig docente stelt. Daarnaast ben ik gediplomeerd docente van de Saswitha Opleiding voor yoga en wijsbegeerte.

Mijn opleiding

Mijn master Nederlands Recht haalde ik aan de Radboud Universiteit en werkte daarna lang als strafrechtjurist. In 2001 rondde ik de vierjarige opleiding tot yogadocent bij de Saswitha Opleiding voor yoga en wijsbegeerte af. Sinds 1998 geef ik yogalessen.

Ik heb een opleiding voor zingevingstherapie gedaan aan de Academie voor Geesteswetenschappen. Zingeving sluit nauw aan bij yoga; wat geeft het leven zin en betekenis? Het gaat om jouw unieke levensweg en de mogelijke bedoeling daarvan. Mijn eigen ervaringen met het hebben van een chronische ziekte, een Bijna Dood Ervaring (BDE), paranormale ervaringen en crisismomenten bleken ook mogelijkheden te zijn, terwijl ik ze eerst als beperkend ervaren heb. Veel mensen die dergelijke ervaringen hebben, voelen zich onbegrepen of alleen staan. De ervaringen nodigen echter uit bewust te worden van hun boodschap. Met yoga kun je de ervaringen verwerken en integreren. En dat is precies wat ik wil doorgeven; te komen voorbij de beperkingen naar het geheel. 

Yoga bij kanker of (ernstige) ziekte

Uit eigen ervaring kan ik stellen dat yoga veel voor je kan doen als je te maken krijgt met een ernstige ziekte. Ik volgde de opleiding voor Yoga van moed en mededogen (yoga bij kanker en ernstige ziekten) bij William Yang in Nijmegen. Daarna gaf ik drie jaar les bij het Toon Hermans Huis in Tiel. 

Mijn specialismen zijn naast hatha-yoga, chakrapsychologie, oosterse en westerse filosofie, mythologie, meditatie / mindfulness, yantra-schilderen en, zoals je al las, yoga voor mensen een ernstige ziekte. Ik blijf me bijscholen in binnen- en buitenland.

Astrid Eijgenberger

boek yantra

Een uniek moment was de verschijning in oktober 2021 van mijn boek Yantra, waaraan ik samen met Irma Jaspers-van Dijk vier jaar heb gewerkt. Yantra schilderen is een vorm van yoga. Het boek erover is een uniek document en geeft uiterst precies de techniek weer van yantra. Ook gaat het in op de vedische astrologie en numerologie.

Door de numerologie ben ik me gaan verdiepen in astrologie en geef inmiddels astrologische consults. Hiervoor is een wachtlijst.

Schilderwerk

Een van mijn bezigheden is schilderen. Vaak schilder ik abstract vanuit mijn gevoel. In het meer realistische werk zie je vaak thema’s als emoties, vrouwen en goden uit het hindoeïsme terug komen.
Meer werken van Astrid Eijgenberger  zie je hier.

Over Astrid schilderij Hanuman
Mantra
Aum asatoma sat gamaya
Tamaso ma, jyotir gamaya,
Mrityorma, amritam gamaya
Aum shanti shanti shantihi

 

Leid me van onwetendheid naar kennis
Leid me van duisternis naar licht
Leid me van de dood naar onsterfelijkheid
Aum vrede, vrede, vrede
yoga-lotusbloemen-adempauze
de-adempauze

Astrid Eijgenberger

Email: eijgenberger@live.nl

Telefoon 06-44832900